ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC 3 NĂM HỌC: 2020 – 2021

Thực hiện theo Chương trình số 01/CTTr/HĐĐ của Hội đồng Đội huyện Tân Hồng ngày 14/9/2020. Lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 năm 2020 được sự thống nhất Ban giám hiệu Trường TH Tân Phước 3. Liên đội Trường Tiểu học Tân Phước 3 tiến hành Đại hội Liên Đội năm học 2020 – 2021.

Buổi Lễ có tham gia của Ban giám hiệu, các GVCN của chi đội lớp và tất cả các em học sinh ở điểm Dân Lập. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

Nghi thức chào cờ

Nghi thức chào cờ

IMG_20201022_071817IMG_20201022_085248

Em Nguyễn Thị Mỹ Tiên Ban chỉ huy Liên đội thông qua báo cáo hoạt động Liên Đội năm học 2019 - 2020 và Phướng hướng hoạt động năm học 2020 - 2021

Em Nguyễn Thị Mỹ Tiên Ban chỉ huy Liên đội thông qua báo cáo hoạt động Liên Đội năm học 2019 – 2020 và Phướng hướng hoạt động năm học 2020 – 2021

Cô Lê Thị Kim Phoa PHT lên phát biểu và dặn dò các em được bầu vào Ban chỉ huy liên đội năm học 2020 - 2021

Cô Lê Thị Kim Phoa PHT lên phát biểu và dặn dò các em được bầu vào Ban chỉ huy liên đội năm học 2020 – 2021

Thầy Phạm Văn Tráng TPT Đội lên trao cấp hiệu và dặn dò BCH Liên đội mới

Thầy Phạm Văn Tráng TPT Đội lên trao cấp hiệu và dặn dò BCH Liên đội mới