KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019 -2020

Cô Bùi Thị Thao Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học

Cô Bùi Thị Thao Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học

Các tiết mục văn nghệ của các em học sinh chào mừng năm học mới

Các tiết mục văn nghệ của các em học sinh chào mừng năm học mới

FB_IMG_1568169441966FB_IMG_1568169418696