TỔ CHỨC KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

     Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10/1930 – 20/10/2020.
Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ
vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Giúp Nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ cũng như tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.
Động viên Nữ nhà giáo và người lao động tích cực hưởng ứng các phong
trào thi đua dạy tốt, học tốt, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào văn
hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các cuộc vận động lớn của ngành.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Lễ Kỷ niệm:

Cô Bùi Thị Thao Bí thư - Hiệu trưởng nhà lên ôn lại Truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Cô Bùi Thị Thao Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà lên ôn lại Truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Công đoàn nhà trường tổ chức tặng quà cho Công đoàn viên nữ nhà trường

Công đoàn nhà trường tổ chức tặng quà cho Công đoàn viên nữ nhà trường

Tổ chức  tham gia trò chơi cho tất cả Công đoàn viên nhà trường

Tổ chức tham gia trò chơi cho tất cả Công đoàn viên nhà trường

IMG_1603244079395_1603244167436