Khhu vườn tri thức xanh hoàn thành

Nhà trường, Công Đoàn, Chi đoàn, Đội thiếu nhi phối hợp Chi đoàn Sở Công thương Đồng Tháp hoàn thành khu vườn tri thức xanh Trường Tiểu học

Nhà trường, Công Đoàn, Chi đoàn, Đội thiếu nhi phối hợp Chi đoàn Sở Công thương Đồng Tháp hoàn thành khu vườn tri thức xanh Trường Tiểu học Tân Phước 3.