HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2019 -2020

Ngày 21/9/2019 Nhà trường phối hợp với Công đoàn tổ chức ” Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019 – 2020″ . Sau đây là một số hình ảnh buổi hội nghị.

Cô Bùi Thị Thao Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

       Cô Bùi Thị Thao Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Đoàn chủ tịch Hội nghị Cán bộ công chức , viên chức năm học 2019 - 2020

Đoàn chủ tịch Hội nghị Cán bộ công chức , viên chức năm học 2019 – 2020

Buổi Hội nghị có tham gia tất cả CBGV-CNV nhà trường

Buổi Hội nghị có tham gia tất cả CBGV-CNV nhà trường

FB_IMG_1569377567527