HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019 CHỦ ĐỀ ” ĐỌC VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI THEO TẤM GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI”

Tên file: KE-HOACH-HOC-TAP-SUOT-DOI-2019.docx
Tải về

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/9/2019 Trường TH Tân Phước 3 tổ chức phát động Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 01/10/2019 đến ngày 7/10/2019 với chủ đề ” Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” với sự tham gia của tất cả CBCC-VN của trường

Sau đây là một số hình ảnh của buổi phát động Tuần lễ học tập suốt đời.IMG_20191001_080313

20191001_081839

20191001_081032

IMG_20191001_080754 (1)